LMSF aicina uz biedru kopsapulci

LMSF aicina uz biedru kopsapulci

Informējam biedrības "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija (turpmāk - LMSF) biedrus (juridiskās personas), ka saskaņā ar LMSF valdes lēmumu, 2021. gada 30. martā tiek sasaukta kārtējā LMSF biedru kopsapulce (turpmāk – kopsapulce). Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, kopsapulce notiks attālināti.

 

Kopsapulce notiks: otrdien, 2021. gada 30. martā, plkst. 17.00 (reģistrācija no plkst. 16:45).

Kopsapulces norises vieta: videoformāts tiešsaistes platformā MS Teams , kas ļauj identificēt un uzskaitīt balsošanas rezultātus.

Ar lēmējtiesībām kopsapulcē piedalās katra biedra viens delegāts. Biedriem  līdz 2021. gada 24. martam lūdzam apstiprināt dalību kopsapulcē.

 

Vairāk informācijas nosūtītas biedriem uz adresēm, kuras nodotas LMSF rīcībā, ja neesat saņēmuši lūdzu sazināties ar LMSF. Aicinām iepazīties e-pastam pievienoto paziņojumu, LMSF kopsapulces darba kārtības un darba reglamenta projektu un citiem dokumentiem.

 

LMSF valde

17.03.2021