Paziņojums LMSF biedriem!

Paziņojums LMSF biedriem!

Paziņojums LMSF biedriem!

22.11.2019 (piektdiena) tiek sasaukta LMSF biedru kopsapulce.

Atskaites kopsapulce notiks: Rīga, Vaļņu iela 30, 2. stāvs

Reģistrācija no 16:30 – 16:45

Darba kārtība:

1. Atbildīgo par disciplīnām atskaites
2. Citi jautājumi

Informāciju par biedra pilnvaroto pārstāvi vai personu, kopsapulcē izskatāmos jautājumus lūdzam pieteikt iepriekš, nosūtot informāciju uz

e-pastu: kaspars.zvaigzne@lmsf.lv .

Biedra pilnvarotām personām, ja tās nav iepriekš pieteiktas elektroniski, lūgums pie reģistrācijas uzrādīt pilnvaru, kura dod tiesības pārstāvēt un balsot pārstāvētā biedra vārdā.

07.11.2019