Par LMSF

 

Biedrība "Latvijas makšķerēšanas sporta federācija" ir vadošā organizācija makšķerēšanas sportā Latvijā.

LMSF darbojas no 1964.gada, Latvijas Republikas Sabiedrisko organizāciju reģistrā tā bija reģistrēta 1993.gada 30.jūnijā, bet no 2005.gada 25.janvāra LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā biedrība ar reģistrācijas Nr40008023571, tās statūtus var redzēt internetā. LMSF galvenais uzdevums ir koordinēt šo sporta veidu valstī un organizēt valsts čempionātus, kā arī rūpēties par Latvijas līdzdalību starptautiskās organizācijās un to organizētajos pasākumos.

LMSF atbilstoši statūtiem un Nolikumiem regulāri organizē valsts čempionātus sekojošos sporta veidos:

 

 • spiningošanā no krasta, 
 • spiningošanā no laivas, 
 • foreļu spiningošanā dīķos,
 • pludiņmakšķerēšanā, 
 • fīdermakšķerēšanā,
 • karpu makšķerēšanā,
 • spiningošanas divcīņā, 
 • mušiņmakšķerēšanā,
 • zemledus makšķerēšanā, 
 • jūras makšķerēšanā 

Sacensības gandrīz visos veidos risinās pēc ICSF un CIPS noteikumiem. Adaptēti mūsu apstākļiem ir tikai noteikumi mušiņmakšķerēšanā un makšķerēšanā jūrā. Sacensības tautas klasē parasti notiek pēc vienkāršotiem noteikumiem.

No 2005.gada nenotiek sacensības kastingā, no 2007.gada lašu makšķerēšanā. Kastingā noteikumus var atrast arī starptautiskās federācijas ICSF mājas lapā.

LMSF no 26.05.2001. ir CIPS (Confederation Internationale de la Peche Sportive) sastāvā. ICSF jau ilgu laiku ir GAISF sastāvā, bet no 24.11.2002., kad GAISF Ģenerālā asambleja Kolorado-Springsā savā sastāvā par biedru uzņēma arī CIPS, visi LMSF ietvaros kultivētie veidi ir atzīti augstākā līmeņa starptautiskajās starpvalstu organizācijās.

2009. gada martā GAISF, ka tiek uzskatīta par jumta organizāciju gan olimpisko, gan neolimpisko sporta veidu starptautiskajām federācijām, mainīja savu nosaukumu un tagad tās oficiālais nosaukums ir Sport Accord.

LMSF ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas atzītā (atzīšanas apliecība Nr.30) sporta federācija, kura Latvijā koordinē makšķerēšanas sportu. Apliecinājumu tam var atrast Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, bet atzīšanas apliecību var redzēt arī atsevišķi.

LMSF sastāvā ir tikai juridiskas personas. LMSF sastāvs katru gadu ir mainīgs - lai iestātos, jāiesniedz iesniegums un jānomaksā biedra nauda par kārtējo gadu, kura tiek maksāta kopā ar dalības naudu kādā čempionātā vai arī atsevišķi. Biedra nauda ir proporcionāla komandu līdzdalībai čempionātos, pamatsumma, ja LMSF biedrs ar 1 komandu piedalās vienā LR čempionātā, ir EUR 30.-. Ja biedra nauda par kārtējo gadu nav nomaksāta līdz 1. martam, biedrs zaudē balstiesības kopsapulcē, ja tā nav nomaksāta vienu gadu, biedrs zaudē LMSF biedra tiesības.

LMSF valde, kura ievēlēta LMSF kopsapulcē 2019.gada 23.martā Rīgā:

 • Gundars Kurzemnieks -prezidents
 • Harijs Raciborskis - viceprezidents
 • Kaspars Zvaigzne - ģenerālsekretārs
 • Normunds Grabovskis
 • Andis Vecvērdiņš
 • Egīls Draudiņš
 • Igors Filippovs
 • Kristaps Kotāns
 • Edmunds Skalbergs
 • Kristiāns Godiņš

Par revidentu ir ievēlēts Jānis Stikuts (RMMB)

LMSF gadskārtējās kopsapulces parasti notiek martā. Valdes sastāvs un valdes locekļu kontaktu rekvizīti ir atrodami nākamajā lapā. Pārējā aktuālā informācija parasti ir atrodama jaunumu lapā.

LMSF gada pārskats katru gadu tiek iesniegts Uzņēmuma reģistrā un ir publiski ērti pieejams. Ikgadējais LMSF budžets tiek formēts balstoties uz valsts dotācijām un ziedojumiem, kurus LMSF saņem kā LSFP biedrs un visus datus var redzēt šeit.

LMSF reģistrē Latvijas rekordzivis

 

LMSF rekvizīti

 

Biedrība "Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija"
Reģ. Nr. 40008023571
Durbes iela 8, LV-1007, Rīga, Latvija
AS SEB Banka
Konta Nr.LV80UNLA0002200700445